Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

trzcinanawietrze
5164 56d6 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSzczurek Szczurek

June 19 2017

Wrażliwy człowiek najpierw czuje, później rozumie
Reposted frommakswilczur makswilczur viamodalna modalna
trzcinanawietrze
1141 6cba 390
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viaeternaljourney eternaljourney

May 31 2017

trzcinanawietrze
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream

May 30 2017

trzcinanawietrze
Włóczykij kiwnął głową potakująco. Siedział i robił łódki z trzciny, które następnie puszczał na wodę.
- Jak myślisz, dokąd one płyną? - zapytał Muminek.
- Tam gdzie mnie nie ma - odparł Włóczykij.
— W Dolinie Muminków
Reposted fromannika annika viaanorexianervosa anorexianervosa

May 07 2017

trzcinanawietrze
9598 30f0 390
Reposted fromdreamerr88 dreamerr88 viamodalna modalna

May 05 2017

trzcinanawietrze
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream
3524 6671 390
Reposted fromclitoris clitoris

April 25 2017

trzcinanawietrze
trzcinanawietrze
Osoby dotknięte długoterminową samotnością, mają niebywałą umiejętność do pięknego opowiadania o rzeczach najprostszych.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamadadream madadream

April 20 2017

trzcinanawietrze
- Dorosłaś.
- Dorosłam.
- Szkoda. Bycie dorosłym jest okropne. Karuzela ciągle się kręci. A ty nie możesz zejść.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
trzcinanawietrze
6196 d557 390

April 12 2017

1634 2ed2 390
Reposted fromkattrina kattrina viaAmericanlover Americanlover

April 04 2017

trzcinanawietrze

March 30 2017

trzcinanawietrze
The most marvellously-sounding English words:

agrestic - prostacki
ailurophile - ktoś uwielbiający koty alacricity - ochota
alexithymia - nieumiejętność wyrażenia uczuć słowami
anacoluthon - niepoprawna konstrukcja składniowa
annihilate - zniszczyć coś kompletnie
bailiwick - zakres zajęć, zainteresowań brobdingnagian - ogromny bucolic - sielanka cataclysmic - kataklizmowy
cherish - miłować, hołubić clandestine - sekretny
coprolalia - niepohamowane używanie wyrazów nieprzyzwoitych
dalliance- żarty
diaphanous - przezroczysty
ebullience - kipienie energią efficacious - skuteczny
egregious - wierutny
elision - pominięcie/wyrzutnia
eloquence - elokwencja
emollient - wyrozumiały
erinaceous - jeżowaty
ethereal -eteryczny, nieziemny
facietous - zabawny
flapdoodle - bzdury
foofaraw - bajery
fugacious - przelotny
fuliginous - ponury
garrulous - gadatliwy
gloomy - smętny
grandiloquent - pompatyczny
guffaw - rechot
halcyon - cudowny, łagodny, bez trosk
haughtiness - wyniosłość, pycha
heebie-jeebes - ciarki, mrowienie
hijinks - zabawa, szaleństwo
hurriedly - szybko
imbroglio - powikłanie
imbue - nasycić czymś/przesiąknąć czymś/wpajać
ineffable - niewymowny
inglenook - miejsce przy kominku
insouciance - beztroska, lekkomyślność
juxtapose - zestawiać ze sobą
labirynthine - zawiły
listless - ślamazarny
lassitude - zmęczenie
lissome - gibki
loathsome - obrzydły
marvellous - cudowny
mellifluos - melodyjny
mooncalf - głupia osoba, która spędza mnóstwo czasu na marzeniach
noctilucous - świecący w nocy
obsequious - służalczy
oleaginous - oleisty
oneiric - ulotny
oubliette - loch
palimpsest - starożytny rękopis na pergaminie
persiflage - lekkie dokuczanie, niegroźne drwiny
propinquity - bliskość
puerile - dziecinny
pusillanimous - tchórzliwy, strachliwy
quarrelsome - kłótliwy
rambunctious - hałaśliwy
reverie - zaduma
ribaldry - grubiaństwo
ridiculous - absurdalny
rodomondate - fanfaronada
sanctimonious - świętoszkowaty
scintilla - iskra
scurrilous - obelżywy
surreptitious - dyskretny
susurrus - szelest
tangerine - mandarynka
tarradiddle - bzdury, kłamstewko
tesselated - ozdobiony mozaiką
tintinnabulation - dźwięk dzwonu
topsy-turvy - chaotyczny
trifle- drobiazg
ubiquitous - powszechny
vitiate - wypaczyć
wherewhital - potrzebne środki
willow - wierzba
woebegone -zbolały
zany - głupek

March 24 2017

trzcinanawietrze
8704 c968 390
Reposted fromcafeina cafeina viaeternaljourney eternaljourney

March 23 2017

trzcinanawietrze
0645 9ff7 390
Reposted fromfriends friends viamadadream madadream
trzcinanawietrze
6179 d084 390
Reposted fromCattleya Cattleya viaAmericanlover Americanlover

March 20 2017

trzcinanawietrze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl