Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

trzcinanawietrze
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.

March 16 2017

trzcinanawietrze
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft vianezavisan nezavisan

March 13 2017

trzcinanawietrze
Większość ludzi uważa, że najbardziej intymnym doświadczeniem na świecie jest seks. Ale tak nie jest. Seks nie jest najbardziej intymnym przeżyciem, jakie mogą dzielić kochankowie. Nawet gdy jest piękny.Nawet gdy jest idealny. Najbardziej intymnym przeżyciem jest pozwolenie, by ukochane osoby zobaczyły nas w najgorszej formie. Wtedy, gdy jesteśmy najsłabsi. Prawdziwa intymność jest wtedy, gdy nic nie jest idealne.
— Amy Harmon
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasuful suful
trzcinanawietrze
9407 66d2 390
i coś tam jeszcze by się znalazło.
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viasuful suful
trzcinanawietrze
2230 ed9a 390
Reposted fromdrobnostki drobnostki viaSmerfMaruda SmerfMaruda
trzcinanawietrze
trzcinanawietrze
Moim problemem jest to, że nie akceptuję szczęścia. Staram się rozmyślać, podczas gdy bycie szczęśliwą polega na tym, że się przestaje rozmyślać.
— Éric Emmanuel Schmitt "Papugi z placu d'Arezzo"
trzcinanawietrze

 

Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki
trzcinanawietrze
Jem truskawki.
Przeczytałam książkę. Osiemset stron.
W kinie też byłam, film bardzo wzruszający i bardzo romantyczny.
A ty pewnie właśnie z kimś się pieprzysz.
Nie? 
— nektarmandarynkowy.blox.pl
Reposted fromblackismycolour blackismycolour

March 07 2017

trzcinanawietrze
Ona jest inna,
nikt zrozumieć jej nie umie
i nawet ona sama
siebie nie rozumie
od lat niezmiennie
na świat patrzy jak zza szyby
i ciągle żyje...
Ciągle żyje tak na niby
— Jerzy Andrzej Masłowski
Reposted fromImponderablehippie Imponderablehippie vianergo nergo
trzcinanawietrze
najcudowniejsi mężczyźni to Ci, którzy nawet pijani pozostają zakochanymi w nas dżentelmenami.
— Twoje nocne telefony w stanie totalnej nietrzeźwości.
Reposted fromkajuzela kajuzela viaAmericanlover Americanlover
trzcinanawietrze
8146 2286 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaanakarenina anakarenina

March 02 2017

trzcinanawietrze
0080 6d03 390
Reposted fromkatalama katalama viaeternaljourney eternaljourney

February 27 2017

trzcinanawietrze
6451 c41c 390
Reposted frompiksele piksele viacoffeebitch coffeebitch

February 26 2017

trzcinanawietrze
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
trzcinanawietrze
trzcinanawietrze
trzcinanawietrze
trzcinanawietrze
trzcinanawietrze
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to.
— "Wyśnione miłości"
Reposted fromonzuiver onzuiver viaRudeGirl RudeGirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl